Monday, February 8, 2010

aku tidak percaya bungkus

aku tidak percaya rupa sempurna. aku tidak percaya bicara luar biasa.
tidak menjamin apa yang sesungguhnya tersimpan di dalamnya.

pula kesemrawutan yang terpapar ke mana-mana. kau tidak tahu apa isi sejatinya.

aku tidak percaya bungkus.

No comments: