Monday, May 5, 2008

echoes in my head

ada dua
bukan cuma aku
ada yang lain
aku tak sendirian
ada dua
bukan cuma aku
ada yang lain
aku tak sendirian
ada dua
bukan cuma aku
ada yang lain
aku tak sendirian
ada dua
bukan cuma aku
ada yang lain
aku tak sendirian
ada dua
ada dua
ada dua
dua
dua
dua

No comments: